Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 571/TTg-QHQT về việc phê duyệt và nhập khẩu miễn thuế xe ô tô cho dự án Phát triển vì người nghèo tại miền núi phía Bắc, Việt Nam do Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 571/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/TTg-QHQT
V/v phê duyệt và nhập khẩu miễn thuế xe ô tô cho dự án Phát triển vì người nghèo tại miền núi phía Bắc, Việt Nam do EC tài trợ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1078/BNN-HTQT ngày 20 tháng 4 năm 2007) về việc phê duyệt và xin nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe máy cho Dự án "Phát triển vì người nghèo miền núi phía Bắc" do Ủy ban Châu Âu viện trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án "Phát triển vì người nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc", trị giá 18,588 triệu Euro, trong đó EC tài trợ không hoàn lại 17 triệu Euro, vốn đối ứng của phía Việt Nam tương đương 1,588 triệu Euro.

2. Đồng ý việc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn ra quyết định đầu tư các công trình xây dựng và một số hoạt động của Dự án được triển khai trên địa bàn của mỗi Tỉnh.

3. Đồng ý Dự án "Phát triển vì người nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc" được nhập khẩu miễn thuế xe ô tô và xe máy phù hợp với thỏa thuận theo Hiệp định Tài chính của Dự án đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Châu Âu. Số lượng, chủng loại cụ thể của ô tô, xe máy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn xác định phù hợp với mục đích hoạt động của Dự án.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung Dự án và phối hợp với Ủy ban nhân dân hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn chỉ đạo việc triển khai Dự án, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT g;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, ĐP, NN, Website CP;
- Lưu: QHQT(3), VT.19

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 571/TTg-QHQT về việc phê duyệt và nhập khẩu miễn thuế xe ô tô cho dự án Phát triển vì người nghèo tại miền núi phía Bắc, Việt Nam do Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.958

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123