Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5704/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5704/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5704/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 2873/HQHN-GSQL ngày 14/8/2017 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc vướng mắc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ thì ga đường sắt quốc tế Yên Viên (Hà Nội) là cửa khu. Do vậy, Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên - Cục Hải quan TP. Hà Nội được làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg được vận chuyển từ ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới.

Về mã loại hình nhập khẩu: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 và công văn số 1589/GSQL-GQ1 ngày 01/8/2017.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Lạng Sơn (để t/hiện);
- Cục HQ tỉnh Lào Cai (để t/hiện);

- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5704/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155