Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 569/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 569/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận tờ khai nguồn gốc

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 0038/HQQN-GSQL ngày 13/01/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc ký xác nhận tờ khai nguồn xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu (ký hiệu: TKXOT – 01/HQ/2009) và tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu (ký hiệu: TKXGM/01/2009) được ban hành kèm theo Quyết định số 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo đó, tại mục “xác nhận của cơ quan hải quan” trên tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu, đã giao Chi cục trưởng, Phó chi Cục trưởng là người ký xác nhận. Vì vậy, ký xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu là nhiệm vụ của Lãnh đạo Chi cục, không cần phải có ủy quyền của Lãnh đạo Cục.

2. Quyết định số 2807/QĐ-BTC nêu trên có hiệu lực từ ngày 11/11/2009 và đã thay thế Quyết định số 376-TC/QĐ/TCT ngày 22/6/1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan do vậy công văn số 4604/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2008 và công văn số 3558/TCHQ-GSQL ngày 18/6/2009 của Tổng cục Hải quan không còn giá trị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục CSGT ĐB-ĐS (để phối hợp);
- Công an các tỉnh, thành phố (để phối hợp);  
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 569/TCHQ-GSQL ngày 10/02/2011 xác nhận tờ khai nguồn gốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.735

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!