Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5685/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5685/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1833/HQĐNa-TXNK ngày 01/11/2011 về việc vướng mắc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.1 khoản 1, điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính về việc xác định trị giá còn lại của hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế, xét miễn thuế sau thời gian sử dụng và lưu lại Việt Nam theo đó: giá trị còn lại của hàng hóa được xác định giảm dần sau mỗi năm sử dụng tại Việt Nam và giá trị còn lại bằng 0 khi thời gian sử dụng quá 10 năm. Quy định này được xây dựng và áp dụng cho tất cả các hàng hóa máy móc, thiết bị nhập khẩu. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện xác định trị giá tính thuế cho hàng hóa nhập khẩu theo đúng hướng dẫn tại điểm 1.1 khoản 1, điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK-TG(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5685/TCHQ-TXNK ngày 11/11/2011 vướng mắc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.522

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!