Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5667/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5667/TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải Quan Lào Cai

Trả lời công văn số 13VP/CT ngày 11/11/2006 về việc giải tỏa cưỡng chế của Công ty Hà Vinh và công văn số 202/BC-HQLC ngày 20/9/2006 của Cục Hải quan Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan Lào Cai, đến ngày 17/11/2006, Công ty Hà Vinh hiện đang còn nợ tiền phạt chậm nộp thuế tại Cục Hải quan Lào Cai là 31.698.122 đồng.

Tuy nhiên, xét thấy việc các tờ khai của công ty Hà Vinh từ năm 2002 và một số tờ khai từ năm 2003, công ty đã nộp thuế nhưng đến ngày 26/3/2005 Cục Hải quan Lào Cai mới ra các quyết định Điều chỉnh giảm và đến ngày 20/10/2005, Cục Hải quan Lào Cai ra quyết định khấu trừ số thuế được hoàn với số thuế đang nợ của các tờ khai năm 2004 và một số tờ khai của năm 2003 (Số thuế được hoàn nhỏ hơn số thuế công ty còn nợ). Như vậy, việc Cục Hải quan Lào Cai chậm ra quyết định Điều chỉnh và quyết định khấu trừ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến phát sinh nợ phạt chậm nộp của công ty.

Để tạo Điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu của công ty, căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Lào Cai xem xét cho phép doanh nghiệp được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa với các Điều kiện sau:

- Không có nợ thuế, nợ phạt quá hạn của các lô hàng khác.

- Cam kết thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính.

- Nộp đủ thuế của các lô hàng mới phát sinh trước khi giải phóng hàng.

Yêu cầu Cục Hải quan Lào Cai hướng dẫn công ty làm thủ tục xin miễn phạt chậm nộp đối với các lô hàng nộp chậm có số thuế tương ứng với các lô hàng được Điều chỉnh giảm theo hướng dẫn tại công văn số 3023/TCHQ-KTTT ngày 30/6/2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lào Cai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5667/TCHQ-KTTT ngày 21/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế của Công ty Hà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!