Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5639/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 20/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5639/TCHQ-GSQL
V/v: xử lý xe ôtô Pick up đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi : Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 20/10/2006 Bộ Thương mại có công văn số 6553/TM-XNK gửi Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải phản ánh về việc Cục Đăng kiểm Việt Nam và Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2 không thống nhất cách giải quyết thủ tục nhập khẩu 02 xe pick up đã qua sử dụng của Công ty TNHH Tiên Hà theo tờ khai hải quan số 16/NK/DO/KV2 ngày 09/9/2005 tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4041/TCHQ-GSQL ngày 31/8/2006 gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam và Công ty TNHH Tiên Hà về việc xác định ôtô pick up thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu và ngày 26/10/2006 Cục Đăng kiểm Việt Nam có công văn số 1176/ĐK về việc ôtô pick up đã qua sử dụng nhập khẩu (gửi kèm).

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, chỉ đạo Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2 căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, đối chiếu với chính sách quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan và 02 công văn dẫn trên để xử lý dứt điểm vụ việc, báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục trước ngày 10/11/2006.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thương mại;
- Cục Đăng kiểm;
- C.ty Tiên Hà (thay trả lời);
  (12/23 Duy Tân, P15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5639/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc Cục Đăng kiểm Việt Nam và Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2 không thống nhất cách giải quyết thủ tục nhập khẩu 02 xe pick up đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!