Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5621/TCHQ-KTTT về phạt chậm nộp thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5621/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 21/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5621/TCHQ-KTTT
V/v phạt chậm nộp thuế nguyên liệu SXXK

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đà Nẵng

Trả lời công văn số 951/HQĐNg-NV ngày 13/08/2009 của Cục Hải quan Đà Nẵng về việc tính phạt chậm nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng tái xuất nguyên liệu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không đưa vào sản xuất mà tái xuất nguyên liệu, vật tư thì xử lý như sau:

1. Về thuế nhập khẩu tính lại thời hạn nộp thuế nhập khẩu theo đúng hướng dẫn tại điểm b.3 khoản 2 Điều 18 (không phân biệt hàng tái xuất trả lại cho chính chủ hàng nước ngoài hay tái xuất cho đối tượng khác).

2. Về thuế giá trị gia tăng: Doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng và phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng thực hiện theo thời hạn nộp thuế nhập khẩu quy định tại khoản 1 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đà Nẵng biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,  KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG   
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5621/TCHQ-KTTT về phạt chậm nộp thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


992

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140