Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5613/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 17/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5613/TCHQ-GSQL
V/v: Giấy phép nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Bộ thương mại

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1448/AD-CV ngày 03/11/2006 của Công ty Cung ứng Nhựa đường (gửi kèm) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đề nghị cho biết Công ty có phải xuất trình giấy phép của Bộ Thương mại khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu nhựa đường và các thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ và Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn Nghị định số 24/2000/NĐ-CP quy định khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu, bao gồm thiết bị, máy móc, vật tư, phương tiện vận tải nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất và hàng hóa nhập khẩu khác, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp cho cơ quan Hải quan kế hoạch nhập khẩu do Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại ủy quyền phê duyệt. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ (bãi bỏ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP) thì Nhà đầu tư được trực tiếp xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, trực tiếp nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư nguyên liệu và hàng hóa cho hoạt động đầu tư, quang cáo tiếp thị… theo quy định tại Điều 15 của Luật đầu tư và quy định của pháp luật về thương mại. Hiện, Bộ Thương mại chưa có văn bản hướng dẫn Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, do vậy Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Thương mại sớm có văn bản hướng dẫn, để Tổng cục Hải quan có cơ sở chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Trân trọng sự phối hợp của Quý Bộ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cung ứng Nhựa đường (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5613/TCHQ-GSQL ngày 17/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc có phải xuất trình giấy phép của Bộ Thương mại khi làm thủ tục hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.421

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228