Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5611/TCHQ-TXNK năm 2013 miễn phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5611/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5611/TCHQ-TXNK
V/v miễn chậm nộp

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Chi nhánh Công ty TNHH TM quốc tế Hải Phòng.
(24/4 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 26-8/CVCN-2013 ngày 26/8/2013 của Chi nhánh Công ty TNHH thương mại quốc tế Hải Phòng về việc miễn phạt chậm nộp do ngân hàng chuyển tiền ghi nhầm tên Kho bạc nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 46 Luật quản lý thuế thì: "Ngày đã nộp thuế được xác định là ngày:

1. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế của người nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản;…"

Theo trình bày tại công văn của Công ty và giấy nộp tiền vào NSNN kèm theo thì Công ty đã thực hiện nộp đúng số tiền thuế theo quy định trong thời hạn nộp thuế. Tuy nhiên Ngân hàng đã chuyển nhầm đơn vị thụ hưởng và sau đó Ngân hàng đã đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh lập phiếu điều chỉnh theo đúng đơn vị thụ hưởng là Cục Hải quan Hải Phòng. Theo đó Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng phối hợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, nếu đúng sự việc như trình bày, Công ty đã nộp đủ tiền thuế vào Ngân sách nhà nước trong thời gian được hưởng thời hạn nộp thuế, việc điều chỉnh chỉ thực hiện điều chỉnh đơn vị thụ hưởng trong ngân sách thì không tính phạt chậm nộp thuế đối với trường hợp này. Trường hợp Công ty đã thực nộp tiền phạt chậm nộp thuế số tiền là 4.717.346 đồng thì hoàn lại cho Công ty theo quy định về hoàn tiền chậm nộp vì thực chất Công ty đã thực nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Công ty TNHH thương mại quốc tế Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5611/TCHQ-TXNK năm 2013 miễn phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127