Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5448/TCHQ-TXNK năm 2013 miễn phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5448/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 13/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5448/TCHQ-TXNK
V/v miễn phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.
(162, Trần Quang Khải, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 360/VCL&PT-KHTC ngày 10/9/2013 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải về việc thông báo áp dụng biện pháp của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hải Phòng khu vực 1 (Cục Hải quan Tp. Hải Phòng) dừng làm thủ tục hải quan do đang có nợ tiền phạt chậm nộp thuế; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 3204/VPCP-KTTH ngày 14/5/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn phạt chậm nộp thuế đối với 04 xe ô tô nhập khẩu của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, ngày 31/5/2010 Bộ Tài chính có công văn số 6903/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện, gửi Bộ Giao thông vận tải và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (đính kèm bản photo). Đề nghị Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải làm việc trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để B/cáo);
- Lưu: VT, TXNK, QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5448/TCHQ-TXNK năm 2013 miễn phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.930
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235