Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 561/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn việc cung cấp thông tin điều chỉnh bản khai hàng hóa

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Điều 40 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Phần IV Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp bản khai hàng hóa đã nộp cho cơ quan hải quan có sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Trước khi người nhận hàng đăng ký tờ khai hải quan cho hàng hóa nhập khẩu, người vận chuyển (các hãng tàu, các công ty giao nhận hoặc người được ủy quyền) nếu có điều chỉnh, sửa chữa bản khai hàng hóa đã nộp cho cơ quan hải quan thì có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản về nội dung và lý do sửa chữa, điều chỉnh cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục thông quan tàu nhập cảnh.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục thông quan tàu nhập cảnh tiếp nhận thông tin liên quan đến việc sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hóa do người vận chuyển gửi đến để lưu giữ cùng bản khai hàng hóa đã được cơ quan hải quan đóng dấu xác nhận tàu nhập cảnh và có trách nhiệm cung cấp thông tin cho các đơn vị chức năng liên quan để triển khai công tác nghiệp vụ khác (thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, kiểm soát, quản lý rủi ro …)

3. Các Chi cục Hải quan có trách nhiệm hướng dẫn người vận chuyển và người nhận hàng phối hợp thực hiện các nội dung trên.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính:
+ Lãnh đạo Bộ: để b/c;
+ Vụ Pháp chế, Vụ CST: để phối hợp.
- Cục HQ TPHCM: thay trả lời công văn số 243/HQHCM-GSQL;
- Các Vụ, Cục: Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Cục CNTT&TKHQ, Cục Thuế XNK, Vụ Pháp chế.
- Lưu VT, GSQL (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 561/TCHQ-GSQL ngày 30/01/2011 hướng dẫn việc cung cấp thông tin điều chỉnh bản khai hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.085

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139