Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5606/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5606/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu săm, lốp ôtô

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006

Kính gửi : Cục hải quan tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn không số ngày 26 tháng 10 năm 2006 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc thuế nhập khẩu săm, lốp ôtô thuộc dự án đầu tư; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 4889/TCHQ-KTTT ngày 17/10/2006 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu săm, lốp ôtô của dự án đầu tư trong nước. Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tại công văn không số ngày 26/10/2006 nêu trên, thì 240 bộ săm, lốp ôtô của Công ty TNHH cán thép Tam Điệp nhập khẩu là phụ tùng thay thế, không phải nhập khẩu tạo tài sản cố định. Do vậy, theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ thì không thuộc đối tượng đuợc miễn thuế nhập khẩu. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa có văn bản trao đổi với UBND tỉnh Ninh Bình để Điều chỉnh Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo đúng quy định Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ. Sau đó, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tiến hành thu thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5606/TCHQ-KTTT ngày 17/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu săm, lốp ôtô thuộc dự án đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!