Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5587/TCHQ-TXNK năm 2013 tỷ giá hạch toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5587/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5587/TCHQ-TXNK
V/v tỷ giá hạch toán

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1914/KBNN-THPC ngày 13/09/2013 của Kho bạc Nhà nước về xử lý tiền thuế XNK do chênh lệch tỷ giá liên quan đến kiến nghị của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) tại công văn số 6790/DVN-TCKT ngày 21/08/2013. Về vấn đề này, tại cuộc họp ngày 07/08/2013 (do Lãnh đạo Bộ chủ trì) bàn về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC (có đại diện của Kho bạc Nhà nước tham dự) Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ xem xét hướng dẫn tại dự thảo Thông tư thay thế và Bộ đã chỉ đạo thực hiện xử phạt như sau:

- Về tỷ giá quy đổi ngoại tệ: Trường hợp người nộp thuế được tạm nộp thuế bằng đồng tiền Việt Nam khi chưa có giá chính thức (áp dụng đối với các mặt hàng theo thông lệ quốc tế tại thời điểm đăng ký tờ khai chưa có giá chính thức, chưa nhận được thanh toán của khách hàng bằng tiền ngoại tệ) Lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý theo hướng: là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại ngày đăng ký tờ khai hải quan. Tỷ giá này cũng được áp dụng thống nhất khi hạch toán ngoại tệ giữa Kho bạc Nhà nước và cơ quan Hải quan. Nội dung này đã được Lãnh đạo Bộ duyệt hướng dẫn cụ thể tại khoản 2 Điều 19 dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC .

- Về tỷ giá hạch toán: Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Kho bạc Nhà nước nghiên cứu, sửa đổi áp dụng tỷ giá hạch toán theo hướng trên để thực hiện thống nhất (thay vì tỷ giá hạch toán theo tháng mà Kho bạc đang áp dụng).

Tổng cục Hải quan chuyển ý kiến để Kho bạc Nhà nước nghiên cứu, áp dụng tỷ giá hạch toán đảm bảo việc thực hiện được thống nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5587/TCHQ-TXNK năm 2013 tỷ giá hạch toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33