Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 558/TCHQ-GSQL ngày 13/02/2003 của Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng gia công, hàng SXXK

Số hiệu: 558/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 13/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 558/TCHQ-GSQL
V/ v tăng cường công tác quản lý hải quan với hàng gia công, hàng SXXK

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải Quan các tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của Cục điều tra chống buôn lậu và Hải quan một số địa phương, thời gian quan đã có một số doanh nghiệp gia công xuất khẩu và sản xuất xuất khẩu lợi dụng được miễn  kiểm tra thực tế hàng hoá hay kiểm tra theo tỷ lệ để xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá không đúng với khai báo nhằm gian lận, trốn thuế. Để ngăn chặn tình trạng này, căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 30 Luật  Hải quan, Tổng cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các công việc sau đây:

1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp lợi dụng hình thức miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, kiểm tra theo tỷ lệ để gian lận, trốn thuế.

Thực hiện việc kiểm tra đột xuất đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp được áp dụng hình thức miễn kiểm tra thực tế hàng hoá như hướng dẫn tại Điểm 11 công văn 2695/TCHQ-GSQL ngày 13/6/2002 của Tổng cục hải quan.

2. Đối với những doanh nghiệp bị phát hiện lợi dụng được hưởng hình thức miễn kiểm tra thực tế hàng hoá để xuất khẩu, nhập khẩu không đúng với khai hải quan, thì ngay sau đó không cho hưởng hình thức miễn kiểm tra này nữa và tiến hành kiểm tra toàn bộ đối với những lô hàng xuất, nhập tiếp theo sau đó của doanh nghiệp theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 30 Luật Hải quan.

Đối với những doanh nghiệp gia công xuất khẩu, nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, nếu đã bị phát hiện lợi dụng việc được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc kiểm tra theo tỷ lệ để xuất thiếu hoặc nhập thừa hàng hoá so với khai hải quan, thì Hải quan các tỉnh, thành phố cần tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các hồ sơ đã xử lý thanh khoản hoặc hoàn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp này.

3. Về vấn đề doanh nghiệp xin điều chỉnh hàng hoá thực tế xuất khẩu sau khi đã đăng ký tờ khai xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6656/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2002 của Tổng cục Hải quan.

Nơi nộp công văn xin điều chỉnh thực hiện như sau:

- Nộp cho Hải quan nơi đăng ký tờ khai đối với trường hợp hàng thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hoá.

- Nộp cho Hải quan cửa khẩu xuất đối với trường hợp hàng thuộc diện miễn kiểm tra thực tế hàng hoá.

Không chấp nhận văn bản điều chỉnh thông báo này khi Hải quan cửa khẩu bắt đầu kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra theo tỷ kệ hoặc đã quyết định kiểm tra đột xuất lô hàng đối với trường hợp được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá.

4. Hải quan tỉnh, thành phố cần có biện pháp để phát hiện kịp thời những trường hợp gian lận trong việc khai  báo định mức, nhất là những mặt hàng có thuế suất thuế nhập khẩu như mặt hàng may mặc, kính xây dựng... Đặc biệt lưu ý việc kiểm tra định mức đối với các đối tượng nêu tại Điểm 2 trên đây. Những trường hợp nghi vấn doanh nghiệp khai báo định mức không đúng so với thực tế thì phải tiến hành kiểm tra ngay hoặc phối hợp với cơ quan thuế địa phương để tổ chức kiểm tra tại doanh nghiệp hoặc trưng cầu cơ quan giám định  chuyên ngành. Trường hợp phát hiện có gian lận thì xử lý truy thu thuế, phạt theo Luật thuế và pháp luật hiện hành.

5. Tiến hành ngay việc kiểm tra sau thông báo đối với các trường hợp đủ điều kiện áp dụng biện pháp kiểm tra sau thông quan theo quy định tại Nghị định 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ và các văn bản  hướng dẫn Nghị định này.

6. Cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc lựa chọn cán bộ có năng lực, bố trí đủ lực lượng cho các khâu quan trọng trong quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu, trong đó có khâu tiếp nhận định mức khai báo, kiểm tra thực tế hàng hoá; đồng thời tăng cường công tác quản lý cán bộ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc móc ngoặc, tiếp tay cho chủ hàng lợi dụng kinh doanh hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu để gian lận thương mại, trốn thuế.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Tổng cục để có chỉ đạo./.

 

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 558/TCHQ-GSQL ngày 13/02/2003 của Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng gia công, hàng SXXK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029
DMCA.com Protection Status