Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5575/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5575/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2006

Kính gửi:

- Công Ty Cổ Phần Bitexco Nam Long
(79 Trần Quốc Toản – Hoàn Kiếm – Hà Nội)
- Cục Hải Quan Tp. Hà Nội
- Cục Hải Quan Tp. Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 133/NL-HQHN ngày 10/11/2006 của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long về việc giải tỏa cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên Hệ thống KT559, Hệ thống quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan ngày 15/11/2006 thì Công ty cổ phần Bitexco Nam Long, mã số thuế 1000341509 đã từng bị nợ thuế quá hạn 90 ngày tại Cục Hải quan TP. Hà Nội (Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài) tờ khai số 228/NKD ngày 13/1/2006, 11/NKD ngày 3/1/2006; nợ thuế quá hạn tại Cục Hải quan Hải Phòng (Chi cục cảng Hải Phòng khu vực I) tờ khai 5279/NKD ngày 6/9/2006. Tuy nhiên, qua kiểm tra các chứng từ do Công ty xuất trình, Tổng cục Hải quan nhận thấy Công ty cổ phần Bitexco Nam Long đã nộp đủ thuế trước 90 ngày.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội, Hải Phòng kiểm tra các chứng từ gốc nộp tiền của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long, nếu Công ty đã nộp đủ thuế trước 90 ngày thì đưa ra khỏi hệ thống KT559 và xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan theo công văn hướng dẫn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 2/6/2006, để sử dụng chức năng "giải tỏa nợ thuế theo tờ khai" xóa nợ thuế đã từng bị cưỡng chế trên Hệ thống quản lý rủi ro. Đồng thời giải quyết ân hạn thuế cho Công ty khi đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, và không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các tờ khai khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5575/TCHQ-KTTT ngày 16/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.353

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!