Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5570/TCHQ-CNTT ngày 04/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thông báo thương nhân giải thể thay đổi thông tin, thay đổi XNK

Số hiệu: 5570/TCHQ-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 04/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5570/TCHQ-CNTT
V/v thông báo thương nhân giải thể, thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố
- Cục KT  STQ, Cục ĐT CBL, Vụ KTTT XNK

 

Thực hiện Thông tư số 07/2001/TT-TCHQ ngày 08 tháng 10 năm 2001 của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số XNK khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ ngày 24 tháng 09 năm 2003 đến ngày 31 tháng 10 năm 2003, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã nhận được thông báo của Hải quan các tỉnh, thành phố về các trường hợp thương nhân thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK, giải thể, ngừng hoạt động, bị tước giấy chứng nhận ĐKKD hoặc trốn khỏi địa chỉ đăng ký. Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã tiến hành tập hợp các mã số thương nhân XNK thuộc các diện nêu trên bao gồm:

1. 34 thương nhân giải thể, ngừng hoạt động hoặc bị tước giấy chứng nhận ĐKKD (Phụ lục I kèm theo).

2. 6 thương nhân thay đổi mã số XNK (Phụ lục II kèm theo)

3. 34 thương nhân thay đổi tên kinh doanh, tên giao dịch được cấp lại giấy chứng nhận MS XNK (Phụ lục III kèm theo)

Cục CNTT & Thống kê Hải quan xin thông báo tới Hải quan các Tỉnh, Thành phố, các Vụ, Cục liên quan của Tổng cục biết để theo dõi.

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN GIẢI THỂ, NGỪNG HOẠT ĐỘNG  TỪ NGÀY 24 THÁNG 09 NĂM 2003 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2003
(Kèm theo công văn số 5570/TCHQ-CNTT ngày 04 tháng 11 năm 2003)

 

STT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Số ĐKKD

Ngày xác nhận

Cục Hải quan

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

1

0100520806001

Chi nhánh Cty TNHH Bắc Sơn

02.000024.CN01

01-10-2003

2

0301022014

Cty TNHH Thương mại sản xuất Phổ Gia Khang

042621

09-10-2003

3

0301415350

DNTN Thương mại Hoàng Văn

012297

17-10-2003

4

0301421107

Cty TNHH Thương mại Bạch Đằng

047992

09-10-2003

5

0301440205

Cty TNHH Thương mại Hợp lý

043251

01-10-2003

6

0301600106

Cty TNHH XD Thương mại DV Cương Phong Khanh

070924

09-10-2003

7

0301838229

Cty TNHH DL Thương mại và XD Phong Phương

072705

31-10-2003

8

0301855263

Cty TNHH Thương mại DV Nhất Vũ

073723

17-10-2003

9

0301866882

Cty TNHH Hoà Thành Hưng

073635

09-10-2003

10

0301922382

Cty TNHH Tân Tiến Phát

4102000152

01-10-2003

11

0302006833

DNTN Thương mại DV Long Khoa

4101000641

17-10-2003

12

0302103160

Cty TNHH Thương mại XD  Lê Hồ

4102002134

01-10-2003

13

0302116917

Cty TNHH Thương mại SX Sơn Thuỷ

4102002388

17-10-2003

14

0302145347

Cty TNHH Đại Hưng

4102002662

09-10-2003

15

0302229822

Cty TNHH Thương mại SX Nguyên Trung

4102003936

09-10-2003

16

0302382997

Cty TNHH DV Biểu diễn Nghệ thuật và Quảng Cáo A-E

4102005956

01-10-2003

17

0302424615

Cty TNHH Tâm Quang

4102006881

17-10-2003

18

0302459706

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Như Ý

4102007374

17-10-2003

19

0302487647

Cty TNHH Tam Hưng

293/GP-HCM

31-10-2003

20

0302577996

Cty TNHH Thương mại Hào Hùng

4102009047

09-10-2003

21

0302581015

Cty TNHH SX Thương mại Minh Phong

4102009225

09-10-2003

22

0302609944

Cty TNHH Việt Pham

4102009631

17-10-2003

23

0302623385

DNTN May Hiệp Long

4102004502

17-10-2003

24

0302626636

Cty TNHH Quảng Thiện

4102010056

17-10-2003

25

0302629556

Cty TNHH D.D

4102010146

09-10-2003

26

0302815866

Cty TNHH Hữu Hoàng

4102013367

31-10-2003

27

0302885736

DNTN Thương mại và Dịch vụ N.H.C

4101005892

17-10-2003

28

0302921409

Cty TNHH Vương Võ

4102015072

09-10-2003

29

0302936677

Cty TNHH Thương mại XNK Thiết Gia

4102015734

17-10-2003

30

0302936726

DNTN Diễn Hà

4101006252

09-10-2003

Cục Hải quan:

TP Hải Phòng

 

 

 

31

0200453688001

Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam tại Nghệ An

2713000026

31-10-2003

Cục Hải quan:

Tỉnh Bình Dương

 

 

 

32

3700148303

Cty Cổ phần Chế biến Nông lâm sản XK Thắng Lợi

062980

01-10-2003

33

3700223254

Cty Amtronics

1863/GP

17-10-2003

34

3700406427

DNTN SX Thương mại Diệp Phong

4601000361

01-10-2003

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN THAY ĐỔI MÃ SỐ XNK ĐÃ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ XNK CŨ (TỪ NGÀY 24/09/2003 ĐẾN NGÀY 31/10/2003)
(Kèm theo công văn số 5570/TCHQ-CNTT ngày 04 tháng 11 năm 2003)

STT

Mã số cũ

Tên cũ

Mã số mới

Tên mới

Ngày đổi

Cục HQ:

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

1

0302113401

Cty TNHH Thương mại DV Cao Thắng

0302593596

Cty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bệnh viện Cao Thắng

17-10-2003

Cục HQ:

TP Hải Phòng

 

 

 

 

2

0200138742004

Chi nhánh Cty Sông Hồng BQP

0200138742003

Xí nghiệp 347

29-09-2003

3

0800003232

Cty May II Hải Dương

0800283597

Cty Cổ phần May II Hải Dương

24-10-2003

Cục HQ:

Cao Bằng

 

 

 

 

4

4800129289

Cty Khoáng sản I

4800129232

Cty Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

23-10-2003

Cục HQ:

Thanh Hoá

 

 

 

 

5

0600001100

Cty Điện tử Điện lạnh và DV Tổng hợp Nam Định

0600321830

Cty Cổ phần điện tử Điện lạnh và Dịch vụ Tổng hợp Nam Định

30-10-2003

Cục HQ:

An Giang

 

 

 

 

6

0100779365001

XN Bê tông Ly tâm An Giang

1600229108

Cty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang

08-10-2003

 

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN THAY ĐỔI TÊN KINH DOANH, TÊN GIAO DỊCH  TỪ NGÀY 24 THÁNG 09 NĂM 2003 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2003
(Kèm theo công văn số 5570/TCHQ-CNTT ngày 04 tháng 11 năm 2003)

 

STT

Mã số thuế

Tên mới của thương nhân

Tên giao dịch

Số ĐKKD

Ngày xác nhận

Cục Hải quan

TP Hà Nội 

 

 

 

 

1

010017035

Cty XNK với Lào

VILEXIM

108033

15-10-2003

2

0100113328

Cty Xây dựng Việt Nam - Thuỵ Điển

North Construction Vietnam Co

617/GP

17-10-2003

3

010025565

Cty TNHH Thương mại Kỹ nghệ Gốm sứ

CERATRADE

1605/GP

17-10-2003

4

0100256340

Cty TNHH Thương mại Vật tư Nam - Hải

NAM HAI MTC CO.,LTD

051566

27-10-2003

5

0100774293

Cty TNHH Phát triển

Development Co.,Ltd

043735

01-10-2003

6

0100902731

Cty TNHH XD và XNK Tổng hợp Hải Minh

HACOMEX Co.,Ltd

071850

22-10-2003

7

0101042461

Cty Phần mềm và Truyền thông Vasc

Vasc Sofware and Media Co.

0116000022

24-10-2003

8

0101062595

Cty Cổ phần khoáng sản Việt Nam

Vina Mine JSC

0102000047

01-10-2003

9

0101127404

Cty Cổ phần ứng dụng đầu tư Công nghệ

AIT.,JSC

0103002153

29-9-2003

10

0101377845

Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ - Thiết bị Việt Nam

VN Design JSC

0103002286

24-10-2003

11

2500126149

Cty Vĩnh An

Vinh An Co..

1906000001

01-10-2003

12

2600247210

Cty May Veston Phú Thọ - Shonai

Phu Tho-Shonai Suit Co., Ltd

15/A/GP-PT

29-10-2003

Cục HQ:

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

13

0300565610

Cty Thi công Cơ giới Thuỷ đầu tư và xây dựng

 

102598

09-10-2003

14

0300791539

Cty TNHH Colas Việt Nam

 

1226A

17-10-2003

15

0300855831

Cty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Lâm Viên

 

053630

17-10-2003

16

0300919080

DNTN Rồng Đỏ

 

016880

09-10-2003

17

0301443911

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ V.T

 

051961

17-10-2003

18

0301444263

Cty Cổ phần Bột giặt Lix

 

4103001845

17-10-2003

19

0301444545

Cty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ và Thương mại TCI

 

046127

17-10-2003

20

0301444545

Cty Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (TNHH)

 

045920

17-10-2003

21

0301714960

Cty Cổ phần SX Thương mại Xây dựng Long Bình

 

4103001780

09-10-2003

22

0302047318

Cty TNHH Công nghệ Điện tử Việt Nam

 

4102001622

17-10-2003

23

0302135370

Cty TNHH Thương mại Kỳ Diệu

 

4102002521

17-10-2003

24

0302346540

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ STEC

 

4102005448

09-10-2003

25

0302400371

Cty Cổ phần Địa ốc Du lịch Tân An Lợi

 

4103001527

17-10-2003

26

0302447972

Cty TNHH Thủy sản Lê Thái Bảo

 

4102006990

17-10-2003

27

0302592553

Cty cổ phần SX Thương mại Đại Ký

 

4103001784

17-10-2003

28

0302852554

Cty Cổ phần Nhựa DA

 

4103001454

09-10-2003

Cục HQ:

TP Hải Phòng

 

 

 

 

29

0200441844

Cty TNHH Công nghiệp - Thương mại Thái Sơn

 

046492

30-10-2003

30

0900184896

Cty TNHH Sufat Việt Nam

VIET NAM SUFAT CO.,LTD

0504000004

03-10-2003

Cục HQ:

Bình Dương

 

 

 

 

31

3700228661

Cty TNHH Schneider Electric Việt Nam

SCHNEIDER ELECTRIC VIETNAM

001/GPDC5-KCN-

29-10-2003

32

3700257687

Cty TNHH SX Thương mại Nhật Tân

NHAT TAN CO.,LTD

4602000173

07-10-2003

Cục HQ:

Đồng Nai

 

 

 

 

33

3600580044

Cty TNHH Sợi chỉ Việt Côn

YUE KEN CO.,LTD

135/GPĐC3-KCN-

30-10-2003

Cục HQ:

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

 

 

34

3500394083

Cty TNHH Nhân Tiến

 

4902000051

23-10-2003

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5570/TCHQ-CNTT ngày 04/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thông báo thương nhân giải thể thay đổi thông tin, thay đổi XNK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.312
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.248.25