Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5544/TCHQ-GSQL ngày 03/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc hàng xuất bị trả về

Số hiệu: 5544/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 03/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5544/TCHQ-GSQL
V/v hàng xuất bị trả về

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3609/HQTP-NV ngày19/9/2002 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc thực hiện quy định xác nhận nội dung kết quả kiểm hoá của cơ quan Hải quan trên tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu trở lại nêu tại các văn bản 2394/TCHQ-KTTT ngày 23/5/2003 và công văn 6466/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2002. Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

Về nội dung xác nhận kết quả kiểm hoá của cơ quan Hải quan trên Tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu trở lại để xét hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu nêu tại công văn 2394/TCHQ-KTTT ngày 23/5/2003 là hướng dẫn theo quy định tại Điểm 1.k Mục I phần E Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Trong khi Bộ Tài chính chưa có sửa đổi Thông tư 172/1998/TT-BTC đối với vấn đề xác nhận nội dung kết quả kiểm hoá trên Tờ khai Hải quan, Tổng cục đề nghị Hải quan cửa khẩu làm thủ tục hàng hoá nhập khẩu trở lại thực hiện theo đúng nội dung quy định tại Điểm 1.k Mục I phần E Thông tư 172/1998/TT-BTC dẫn trên.

Tổng Cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5544/TCHQ-GSQL ngày 03/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc hàng xuất bị trả về

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.945
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59