Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 554/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục đối với hàng hóa NK đang lưu thông hợp pháp trên thị trường Việt Nam bán tại khu cách ly

Số hiệu: 554/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 24/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 554/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục đối với hàng hóa NK đang lưu thông hợp pháp trên thị trường Việt Nam bán tại khu cách ly

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty dịch vụ hàng không
- Sân bay Tân Sơn Nhất (sasco)

 

Trả lời công văn số 1689 QĐ/CCMN-DVTSN ngày 28/12/2006 của Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 7016/TC/CST ngày 09/06/2005 về thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng bán tại khu cách ly dành cho khách xuất cảnh, quá cảnh sân bây Tân Sơn Nhất và nội dung đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý thủ tục đối với hàng hóa có nguồn gốc đã nhập khẩu hợp pháp và đang lưu thông hợp pháp trên thị trường Việt Nam khi đưa vào, đưa ra khu vực cách ly sân bay Tân Sơn Nhất để bán cho khách xuất cảnh, quá cảnh được áp dụng theo quy định tại điểm II công văn số 2536/TCHQ-GSQL ngày 27/6/2005 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thủ tục cụ thể theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP HCM (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 554/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục đối với hàng hóa NK đang lưu thông hợp pháp trên thị trường Việt Nam bán tại khu cách ly

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6