Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5534/TCHQ-GSQL năm 2013 xử lý phế liệu, phế phẩm gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5534/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 19/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5534/TCHQ-GSQL
V/v xử lý phế liệu, phế phẩm gia công

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3143/HQBD-GSQL ngày 10/9/2013 của Cục Hải quan Bình Dương về việc xử lý phế liệu, phế phẩm gia công; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về khai hải quan đối với phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức: Căn cứ quy định tại điểm d3, khoản 5, Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì trường hợp phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức khi doanh nghiệp bán vào nội địa thì không phải thực hiện kê khai với cơ quan hải quan, chỉ phải kê khai nộp thuế khác với cơ quan thuế nội địa theo đúng quy định.

2- Về thời gian xử lý phế liệu, phế phẩm: Quy định tại Điều 23 Thông tư 117/2011/TT-BTC áp dụng đối với trường hợp bán phế liệu, phế phẩm tại thị trường nội địa nằm ngoài định mức sử dụng, doanh nghiệp phải mở tờ khai theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và chỉ được thực hiện sau khi thanh khoản xong HĐGC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5534/TCHQ-GSQL năm 2013 xử lý phế liệu, phế phẩm gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.879
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76