Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5532/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5532/TCHQ-KTTT
V/v: Hàng NK xin tái xuất

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 630/HQQNg-NV ngày 19/9/2006 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết thủ tục và xử lý số tiền phạt chậm nộp của 05 chiếc xe nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thủ tục tái xuất:

Đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng vì lý do kém chất lượng phải tái xuất khi xem xét giải quyết thủ tục tái xuất phải căn cứ vào Điều Khoản giải quyết tranh chấp, thời gian giải quyết tranh chấp, cơ quan chứng nhận về các tổn thất, về chất lượng hàng hóa… được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán và giải trình của doanh nghiệp để xác định lý do xin tái xuất hàng hóa của doanh nghiệp. Nếu lý do tái xuất hàng hóa của doanh nghiệp là hợp lệ (có chứng thư giám định hàng kém chất lượng, có thỏa thuận đền bù giữa người mua và người bán…) thì giải quyết thủ tục tái xuất như một lô hàng xuất khẩu bình thường nhưng bộ hồ sơ kèm theo phải có bản sao tờ khai hải quan nhập khẩu, hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng thư giám định hàng hóa không đạt chất lượng, thỏa thuận trả hàng cho người bán.

2) Về thủ tục xử lý thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp:

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế 04 chiếc xe nhập khẩu nhưng thời Điểm nộp thuế quá thời gian ân hạn thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội thì phải tính tiền phạt chậm nộp và nộp đủ số tiền phạt chậm này.

Trường hợp 01 chiếc xe nhập khẩu nhưng phải tái xuất thì căn cứ Điểm 8 Mục 1 phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính để xem xét không thu thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GSQL (để p/h);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5532/TCHQ-KTTT ngày 14/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết thủ tục và xử lý số tiền phạt chậm nộp của 05 chiếc xe nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!