Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5531/TCHQ-PC năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5531/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 29/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5531/TCHQ-PC
V/v trả lời các kiến nghị của DN tại Công văn số 1625/PTM-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 2/2019, theo Công văn số 1625/PTM-VP ngày 17/7/2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Tổng cục Hải quan trả lời, cập nhật thông tin một số vướng mắc của doanh nghiệp như sau:

- Công văn số 5542/VPCP-ĐMDN ngày 21/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của hộ kinh doanh Lê Bích Phượng về vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan đã có Công văn s 2504/GSQL-GQ1 ngày 16/8/2019 gửi cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp và hộ kinh doanh Lê Bích Phượng để hướng dẫn thực hiện.

- Công văn số 3102/VPCP-KTTH ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc Công ty Fedex kiến nghị Bộ Tài chính xử lý kiến nghị của Công ty.

Công văn s 3102/VPCP-KTTH ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ là văn bản gửi các Bộ/Ngành để lấy ý kiến đối với việc Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Công ty Fedex. Công văn này chỉ lưu theo dõi, không phải xử lý.

- Công văn số 3537/VPCP-ĐMDN ngày 02/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội kiến nghị công văn số 858/GSQL-GQ2.

Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 3304/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2019 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và gửi Công ty để thực hiện.

- Công văn số 4485/VPCP-ĐMDN ngày 27/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc Công ty TNHH Dân và Đan kiến nghị doanh nghiệp mở tờ khai hải quan luồng đỏ liên tục.

Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 3795/TCHQ-QLRR ngày 10/6/2019 gửi Văn phòng Chính phủ, đồng thời gửi Công ty để trả lời vướng mắc nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Vụ CST B
TC (đ theo dõi);
- Văn phòng Bộ TC (để theo dõi);

- Lưu: VT, PC (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5531/TCHQ-PC ngày 29/08/2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.676

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250