Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5477/TCHQ-GSQL năm 2018 về hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5477/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 20/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5477/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH TNT Express World Wide Việt Nam
(
Địa chỉ: 39B đường Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 21/2018/TNT/OPS ngày 14/9/2018, 24/2018/TNT/OPS ngày 18/9/2018 và 25/2018/TNT/OPS ngày 18/9/2018 của Công ty TNHH TNT Express World Wide Việt Nam về việc lùi thời hạn đối với các địa điểm chuyển phát nhanh không đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh của Công ty TNHH TNT Express World Wide Việt Nam tại TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nng được tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30/9/2018. Sau ngày 30/9/2018, các địa điểm của Công ty không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nng kiểm tra, báo cáo Tổng cục Hải quan thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục
HQ TP. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nng (để t.h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5477/TCHQ-GSQL năm 2018 về hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.443

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253