Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5474/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý đề nghị không thu thuế xuất khẩu mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5474/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 17/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5474/TCHQ-TXNK
V/v xử lý đề nghị không thu thuế xuất khẩu mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á.
(150 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16/CV ngày 26/7/2013 của Công ty TNHH TM nội thất vàng Nam Á về việc vướng mắc hồ sơ không thu thuế xuất khẩu cho mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính: “Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiệu xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu”.

- Theo quy định tại Điều 33, Điều 34 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì đối với hàng sản xuất xuất khẩu thì định mức nguyên liệu nhập khẩu phải được thông báo với cơ quan hải quan trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức và tờ khai phải đăng ký theo loại hình sản xuất xuất khẩu; Hồ sơ để xác định không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính,

Đề nghị Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp có vướng mắc liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5474/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý đề nghị không thu thuế xuất khẩu mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.726
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76