Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5459/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế trên hệ thống QLRR của Chi nhánh Công ty TNHH Hùng Hưng

Số hiệu: 5459/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5459/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế trên HT QLRR

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 48/HH/2006 ngày 24 tháng 10 năm 2006 về việc xử lý nợ thuế trên hệ thống QLRR của Chi nhánh Công ty TNHH Hùng Hưng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 8 tháng 11 năm 2006, Chi nhánh Công ty TNHH Hùng Hưng không được ân hạn thuế do đã từng nợ thuế quá hạn 90 ngày của 02 tờ khai 145/NKD ngày 01/8/2005 và 136/NKD ngày 13/7/2005 tại Chi cục Hải quan Cảng Cái Lân (Cục Hải quan Quảng Ninh).

Qua xem xét chứng từ xuất trình thì 02 tờ khai trên công ty đã từng nộp quá hạn (quá 30 ngày) nhưng chưa quá 90 ngày. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ gốc của 02 tờ khai. Nếu đúng công ty chưa nợ thuế quá 90 ngày thì xác nhận gửi về Tổng cục theo hướng dẫn tại công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CN Công ty TNHH Hùng Hưng;
 (Km29+500 Láng Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất – Hà Tây)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình Antin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5459/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế trên hệ thống QLRR của Chi nhánh Công ty TNHH Hùng Hưng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93