Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5454/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 10/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5454/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng NK chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh đồng nai

Trả lời công văn số 1019/TCHQ-GSQL ngày 3/8/2006 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về đề nghị cho phép Công ty Quản Trung được đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận và kiểm tra thực tế hàng hóa tại ICD Biên Hòa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại Khoản 3a, 3b Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, thì máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng trực tiếp phục vụ sản xuất thì được đưa về kiểm tra thực tế hàng hóa tại nhà máy, cơ sở sản xuất, chân công trình hoặc kho của chân công trình.

Theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan, thì các doanh nghiệp nhận gia công cho nước ngoài, nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được áp dụng biện pháp: Đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện.

2- Đối với trường hợp của Công ty Quản Trung: Do mặt hàng nhập khẩu của Công ty là hàng tiêu dùng (thiết bị sứ vệ sinh), cảng đích ghi trên vận tải đơn là ICD Biên Hòa, do đó, Công ty đăng ký tờ khai, kiểm tra thực tế, thông quan hàng hóa ngay tại ICD Biên Hòa, không thực hiện đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận, kiểm tra thực tế hàng hóa tại ICD Biên Hòa.

3- Công văn này thay thế công văn số 5256/TCHQ-GSQL ngày 2/11/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5454/TCHQ-GSQL ngày 10/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc cho phép Công ty Quản Trung được đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận và kiểm tra thực tế hàng hóa tại ICD Biên Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!