Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 545/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 25/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 545/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD về việc không phải kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hoá gạch ốp lát tạm nhập tái xuất.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận chuyển Kim Quang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 05/GT-2010 ngày 26/10/2010 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận chuyển Kim Quang đề nghị hướng dẫn quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát, ngày 20/8/2010, do Bộ Xây dựng ban hành liên quan đến kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá gạch ốp lát tạm nhập tái xuất. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD không có nội dung quy định phải kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hoá gạch ốp lát nhập khẩu để xuất khẩu theo hình thức tạm nhập – tái xuất. Do vậy, theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) và Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) ban hành, đối với trường hợp sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát tạm nhập tái xuất không phải kiểm tra nhà nước về chất lượng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 545/BXD-KHCN ngày 25/11/2010 hướng dẫn Thông tư 14/2010/TT-BXD về việc không phải kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hoá gạch ốp lát tạm nhập tái xuất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.753

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!