Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5421/TCHQ-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 20/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5421/TCHQ-KHTC
V/v: hướng dẫn bổ sung các Khoản thu nhập thường xuyên chịu thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Các đơn vị dự toán trong ngành hải quan

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4850/TCHQ-KHTC ngày 11/10/2004 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện pháp lệnh thuế thu nhập tại các đơn vị trong ngành Hải quan.

Sau khi rà soát lại các khoản thu nhập của cán bộ, công chức Hải quan trong năm, căn cứ vào Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung các khoản tính vào thu nhập thường xuyên chịu thuế (ngoài các khoản đã hướng dẫn tại Điểm 2 công văn số 4850/TCHQ-KHTC nêu trên) gồm:

- Các khoản phúc lợi cho cán bộ, công chức nhân các ngày lễ, ngày Tết, ngày thành lập ngành, hỗ trợ nghỉ mát,…

- Các khoản tiền thưởng thường xuyên hoặc đột xuất của đơn vị và của Tổng cục.

- Các khoản thu nhập mà cán bộ, công chức được hưởng từ đơn vị.

Các khoản thu nhập nêu trên không bao gồm các khoản thu nhập không chịu thuế quy định tại Điểm 4 Thông tư số 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục và quy định của Bộ Tài chính, đơn vị tiếp tục rà soát lại thu nhập thường xuyên chịu thuế của cán bộ, công chức đơn vị mình để xác định các cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế, thực hiện khấu trừ và nộp thuế cho Cơ quan Thuế, đồng thời báo cáo lại tình hình thực hiện về Tổng cục Hải quan theo bản Fax số 435 ngày 01/12/2005 của Vụ Kế hoạch tài chính (nếu có thay đổi so với đã báo cáo).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị tiếp tục liên hệ trực tiếp với Cơ quan Thuế địa phương để đề nghị giải đáp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5421/TCHQ-KHTC ngày 20/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn triển khai thực hiện pháp lệnh thuế thu nhập tại các đơn vị trong ngành Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.583

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167