Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5415/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5415/TCHQ-KTTT
V/v: tạm giải tỏa cưỡng chế 

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi:


- Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Tổng Công Ty Thủy Sản Hạ Long
 (Số 557 Minh Khai – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/CV ngày 30/10/2006 của Chi nhánh Tổng công ty thủy sản Hạ Long về việc cưỡng chế tiền thuế đã nộp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên Hệ thống KT559, Hệ thống QLRR tại Tổng cục ngày 8/11/2006 Chi nhánh Tổng công ty thủy sản Hạ Long, mã số thuế 0200145588002 hiện có nợ thuế quá hạn tờ khai số 4622/NKD ngày 15/3/2006 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực 3). Qua kiểm tra chứng từ xuất trình thì Chi nhánh Tổng công ty đã nộp thuế vào NSNN bằng Giấy chuyển khoản số 177707 ngày 16/3/2006. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khẩn trương đưa số tờ khai nêu trên ra khỏi danh sách cưỡng chế và giải tỏa cưỡng chế cho doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo các Chi cục thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2591/TCHQ-KTTT ngày 7/6/2004 của Tổng cục Hải quan, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình AnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5415/TCHQ-KTTT ngày 09/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc cưỡng chế tiền thuế đã nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.272

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!