Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5413/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5413/TCHQ-KTTT
V/v: xóa nợ thuế theo Thông tư 06 và Thông tư 32

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải Quan các Tỉnh, Thành Phố

Để thực hiện quy định về việc xóa nợ thuế, nợ phạt có nguyên nhân khách quan theo Điểm 3 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính và Điểm 2 Mục I Thông tư số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/01/1999 của Bộ Tài chính – Tổng cục Hải quan; Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3023/TCHQ-KTTT ngày 30/6/2004, số 3893/TCHQ-KTTT ngày 19/8/2004 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Đa số các đơn vị đã tổng hợp, gửi hồ sơ về Tổng cục Hải quan để trình Bộ xóa nợ theo quy định. Nhưng cũng còn có một số địa phương chưa gửi hồ sơ hoặc hồ sơ gửi chưa đúng như đã hướng dẫn, gây khó khăn cho việc xem xét giải quyết. Ví dụ như:

- Một số trường hợp chưa phân tích rõ các nguyên nhân khác quan dẫn đến nợ thuế, nợ phạt;

- Một số trường hợp báo cáo chưa đúng nguyên nhân dẫn đến nợ thuế, nợ phạt (ví dụ có trường hợp do nguyên nhân chủ quan của đối tượng nộp thuế nhưng đơn vị báo cáo do nguyên nhân khách quan và đề nghị xóa nợ cho doanh nghiệp);

- Một số trường hợp nhận định do nguyên nhân chủ quan của cán bộ hải quan nhưng không báo cáo rõ hướng đã xử lý đối với cán bộ hải quan có liên quan đó;

- Một số trường hợp gửi không đủ các loại giấy tờ (ví dụ không gửi văn bản đề nghị xóa nợ của doanh nghiệp, không có quyết định truy thu thuế);

- Một số giấy tờ gửi không đúng thể thức pháp lý (là bản sao y bản chính nhưng chỉ gửi bản chụp photocopy; Hoặc có trường hợp yêu cầu bản chính nhưng chỉ gửi bản sao y bản chính);

- Một số trường hợp chưa giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Để giải quyết dứt Điểm số nợ thuế, nợ phạt thuộc đối tượng được xóa nợ theo quy định tại các văn bản nêu trên trong Điều kiện quy định về việc xóa nợ thuế, nợ phạt của Luật Quản lý thuế sắp ban hành sẽ có những thay đổi, Tổng cục yêu cầu hải quan các địa phương:

Khẩn trương rà soát lại các hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế, nợ phạt của doanh nghiệp hiện còn tồn đọng tại đơn vị. Đối với các trường hợp không thuộc đối tượng xóa nợ thì có văn bản trả lời cho doanh nghiệp biết và thực và thu hồi đủ số thuế nợ đọng. Trường hợp thuộc đối tượng xóa nợ nhưng chưa đủ hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đúng thể thức pháp lý v.v (như đã nêu trên) thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung đủ. Trường hợp thuộc đối tượng xóa nợ, đã đủ hồ sơ thì khẩn trương gửi hồ sơ về Tổng cục Hải quan để xử lý.

2. Thống kê và thông báo về Tổng cục Hải quan những trường hợp đã gửi hồ sơ đề nghị xóa nợ về Tổng cục Hải quan từ trước ngày 01/11/2006 nhưng chưa được giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và gửi hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế, nợ phạt do nguyên nhân khách quan về Tổng cục Hải quan trước ngày 01/12/2006.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Chí Trung (để b.cáo);
- Vụ Pháp chế BTC;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5413/TCHQ-KTTT ngày 09/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xóa nợ thuế, nợ phạt có nguyên nhân khách quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!