Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5405/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5405/TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế 

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục Hải Quan Thành Phố Hà Nội
- Công Ty Tnhh Duy Thịnh
 (135 Bà Triệu, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 140/CV-DT2006 ngày 06/11/2006 của Công ty TNHH Duy Thịnh về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế, được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu thay thế các lô hàng linh kiện xe máy đã tái xuất theo hướng dẫn tại công văn số 9814/BTC-TCHQ ngày 04/8/2005 của Bộ Tài chính. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 20/2/2006, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 649 TCHQ/KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế cho Công ty TNHH Duy Thịnh và ngày 14/9/2006, Công ty TNHH Duy Thịnh có công văn số 120/CV-DT về việc xin miễn phạt chậm nộp thuế GTGT linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2002. Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính để xử lý số nợ thuế phạt chậm nộp này.

Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết, để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp theo công văn số 649 TCHQ/KTTT, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH Duy Thịnh được tiếp tục nhập khẩu 02 lô hàng linh kiện xe 2 bánh gắn máy thay thế các lô hàng linh kiện đã tái xuất (TK tái xuất số: 38/XT/BHN ngày 19/12/2005 và TK tài xuất số 28/XK/XT/BHN ngày 07/9/2006 của các linh kiện đã nhập khẩu tại TK số: 2480/NK/KD/BHN ngày 20/12/2002 và TK số 2504/NK/KD/BHN ngày 24/12/2002 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội) theo hướng dẫn tại công văn số 9814 BTC/TCHQ nêu trên; Nếu đảm bảo các Điều kiện như hướng dẫn tại công văn số 649 TCHQ/KTTT ngày 20/2/2006 và ngoài số nợ thuế nhập khẩu truy thu linh kiện xe hai bán gắn máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 và phạt chậm nộp thuế GTGT của linh kiên xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2002, Công ty không có Khoản nợ thuế quá hạn nào khác.

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm hướng dẫn nêu trên và có hành vi gian lận trốn thuế, cơ quan Hải quan sẽ không cho làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng tiếp theo và xử lý theo quy định của Pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội và Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5405/TCHQ-KTTT ngày 09/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế, được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.587

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!