Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5399/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 09/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5399/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan đồng tháp

Trả lời công văn số 989 CHQĐT-PNV ngày 13/10/2006 của Cục Hải quan Đồng Tháp báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về trường hợp nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của ông Trương Văn Đê - việt kiều định cư tại Mỹ được phép hồi hương định cư tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi tổng hợp, nghiên cứu báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và trao đổi với Bộ Thương mại về gạch (-) đầu dòng thứ 4, Điểm 2, Phần II, Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT-BTM-TCHQ ngày 06/12/2001 của liên Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan quy định nội dung: "Giấy đăng ký xe có thời gian ít nhất là 06 tháng trước thời Điểm về nước", nội dung quy định này là 6 tháng trước thời Điểm có quyết định (giấy báo tin) của Bộ Công an cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước hồi hương, do vậy trường hợp nhập khẩu xe của ông Trương Văn Đê không đáp ứng được quy định trên vì thời Điểm cấp chứng nhận quyền sở hữu xe (ngày 24/02/2006) sau ngày được Bộ Công an cho phép định cư hồi hương (ngày 03/04/2005).

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Đồng Tháp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5399/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của ông Trương Văn Đê

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.252

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!