Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5392/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc xác nhận đã làm thủ tục hải quan

Số hiệu: 5392/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 27/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5392/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn việc xác nhận đã làm thủ tục hải quan

Hà Nội , ngày 27 tháng 10 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5392/TCHQ-GSQL NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC NHẬN ĐÃ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Kính gửi: - Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn của Hải quan một số địa phương phản ánh vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu, cụ thể là tại Quyết định này chưa quy định trách nhiệm của đơn vị Hải quan nào ký xác nhận "Đã làm thủ tục Hải quan" vào ô 26 của tờ khai xuất khẩu đối với những lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa, đăng ký tờ khai tại Chi Cục Hải quan ngoài cửa khẩu, nhưng kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện. Căn cứ Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, để Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện được thống nhất Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Đối với lô hàng xuất khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hóa, đăng ký tờ khai tại Chi Cục Hải quan ngoài cửa khẩu, nhưng kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện thì trách nhiệm ký xác nhận "Đã làm thủ tục hải quan" vào ô 26 của tờ khai xuất khẩu là do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất nơi tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện.

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì báo cáo kèm theo ý kiến đề xuất gửi Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5392/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc xác nhận đã làm thủ tục hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.880
DMCA.com Protection Status