Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5330/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5330/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5330/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 834/HQCB-NV ngày 19/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc vướng mắc nghiệp vụ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chứng từ nộp thuế:

- Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 4824/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2013.

2. Về tờ khai hải quan điện tử:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 196/2012/TT-BTC thì "tờ khai hải quan điện tử ở dạng điện tử". Như vậy, tờ khai bản lưu hải quan là tờ khai hải quan điện tử lưu trữ trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Tuy nhiên, thời điểm được quyết định thông quan trên Hệ thống và xác nhận vào tờ khai do doanh nghiệp xuất trình chưa đủ cơ sở để xác định hàng đã thực tái xuất.

Do vậy, để thực hiện khoản c.2.3, Điều 37 Mục 2 Chương II Thông tư 194/2010/TT-BTC về việc giám sát đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện như sau:

Hải quan giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất sau khi xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên tờ khai hải quan điện tử in do doanh nghiệp xuất trình fax ngay tờ khai đã xác nhận cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập trước khi bàn giao cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5330/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.164
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144