Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5329/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc áp mã hàng hoá

Số hiệu: 5329/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5329/TCHQ-GSQL
V/v áp mã hàng hoá

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần sản xuất thương mại Tân Việt Xuân
(185 Đường D2, P25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 66/2003/TVX ngày 07 tháng 03 năm 2003 (có thể là ngày 07 tháng 10 năm 2003) của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2003. Các loại hàng hoá được xác định mã số tại các văn bản số 1653/TM-ĐT ngày 21 tháng 4 năm 2003 và số 3295/TM-ĐT ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Bộ Thương mại, nếu Công ty làm thủ tục nhập khẩu sau ngày 01 tháng 9 năm 2003, Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam. Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm quyết định 110 dẫn trên và tham khảo chú giải HS thì:

- Mã số 0402.21.00 sẽ được áp vào mã 0421.21.10 hoặc 0402.21.90 tuỳ theo thực tế hàng hoá.

- Mã số 2106.90.90 sẽ được áp vào mã 2106.90.99.

- Mã số 0405.90.10 và mã số 3302.10.90 không thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty biết, thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5329/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc áp mã hàng hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.024
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41