Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5321/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5321/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5321/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1377/HQAG-NV ngày 08/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh An Giang, về việc vướng mắc xử lý nợ thuế đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để phối hợp trong công tác thu hồi nợ thuế và xử lý nghiêm các hành vi chây ỳ, chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước, ngày 23/8/2013 Bộ trưởng Bộ Tài chính có Thư đề nghị phối hợp công tác, gửi Bộ Trưởng Bộ Công an. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang rà soát các trường hợp còn nợ thuế nhưng không thuộc đối tượng được xóa nợ nêu tại công văn 1377/HQAG-NV ngày 08/8/2013 của Cục Hải quan An Giang để chủ động gặp gỡ, bàn biện pháp phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp để xử lý nợ đối với những khoản nợ này.

Hồ sơ chuyển cho cơ quan công an gồm:

- Công văn đề nghị cơ quan công an phối hợp truy tìm doanh nghiệp để đòi nợ thuế đối với các trường hợp còn nợ thuế đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh; hoặc nhưng đã tự ngừng hoạt động kinh doanh;

- Tờ khai Hải quan và các chứng từ có liên quan như chứng từ ghi số thuế phải thu, quyết định truy thu thuế, ấn định thuế, thông báo tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế… (bản sao);

- Bảng kê chi tiết các tờ khai nợ thuế;

- Các văn bản, thông báo yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế; Lệnh thu thuế, thu phạt;

- Biên bản làm việc với đại diện người có thẩm quyền của doanh nghiệp (nếu có);

- Văn bản xác nhận hoặc Biên bản làm việc có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công an phường, xã về việc doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh;

- Văn bản xác nhận hoặc Biên bản làm việc có xác nhận của cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp về việc doanh nghiệp đã ngừng hoạt động kinh doanh hoặc đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh (nếu có);

- Các Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đã thực hiện, văn bản đã thực hiện.

- Các chứng từ khác có liên quan…

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, Tp (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK, QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5321/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.548
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116