Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5436/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5436/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 13/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5436/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV XNK và Hợp tác đầu tư GTVT.
(Địa chỉ số: 36 Bạch Đằng, phường 2, Q. Tân Bình, TP. HCM)

 

Trả lời công văn số 174/CV-KHKD ngày 05/8/2013 của Công ty TNHH MTV XNK và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải về việc đề nghị kiểm tra áp giá hợp lý, tính thuế, ra thông báo mới, phạt chậm nộp thuế và không cưỡng chế khoản nợ thuế truy thu xe ôtô nhập khẩu năm 2004-2005; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xác định trị giá:

Ngày 16/8/2013, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1371/TXNK-TG đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên đã quá thời hạn (trước ngày 24/8/2013) Công ty không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Do đó, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xem xét giải quyết về việc xác định giá tính thuế theo đề nghị của Công ty.

2. Về phạt chậm nộp thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

Căn cứ quy định tại Điều 92 Luật Quản lý thuế; Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì: đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền vi phạm pháp luật về thuế theo quy định thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính quy định tại Điều 93, 97, 98, 98a, 99, 100, 101, 102 của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế chỉ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV XNK và Hợp tác đầu tư GTVT biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để B/cáo);
- Lưu: VT, TXNK, QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5436/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144