Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5302/TCHQ-KTTT ngày 23/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Số hiệu: 5302/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5302/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Công ty TNHH Chất Tân Phú Cường
(59-60 Ba Vân - Quận Tân Bình - TP.HCM)

 

Trả lời công văn số 015/HC TPC ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Công ty TNHH hoá chất Tân Phú Cường về việc áp giá tính thuế mặt hàng chất làm bóng và trắng giấy nhập khẩu tại tờ khai số 7070/NKD ngày 11 tháng 9 năm 2003; số 7120/NKD ngày 12 tháng 9 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng chất làm bóng và trắng giấy không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế và phải áp theo giá quy định tại các bảng giá hoặc các quyết định giá do Cục hải quan địa phương xây dựng bổ sung nếu mức giá ghi trên hợp đồng thấp dưới 80% mức giá quy định tại các bảng giá.

Trường hợp Công ty không chấp nhận mức giá do cơ quan hải quan xây dựng thì có quyền chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng theo quy định tại công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan và hồ sơ chứng minh tính trung thực khách quan do doanh nghiệp xuất trình để kiểm tra, xem xét, chấp nhận hoặc từ chối kết quả chứng minh của doanh nghiệp theo quy định, giải quyết khiếu nại của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết cụ thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5302/TCHQ-KTTT ngày 23/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.963
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127