Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5294/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Văn Chinh
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

 

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5294/TM-XNK
V/v xét chọn doanh nghiệp.xuất khẩu uy tín năm 2006

Hà Nội, ngày 28  tháng 8  năm 2006

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Thương mại

Ngày 08/08/2006,Bộ đã ban hành Thông báo số 4876/TM-XNK về việc tiếp tục xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006. Căn cứ xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006 dựa trên kim ngạch xuất khẩu trực tiếp năm 2005 của mặt hàng mà doanh nghiệp đăng ký xét chọn. Đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Thương mại đáp ứng các tiêu chí xét chọn, đề nghị gửi Phiếu đăng ký xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006 (theo mẫu đính kèm sau đây) về Vụ Xuất Nhập khẩu (Bộ Thương mại) hoặc gửi về Hiệp hội ngành hàng mà đơn vị mình là thành viên trước ngày 20/09/2006 để được giới thiệu và xét chọn.

Bộ Thương mại thông báo cho các doanh nghiệp biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;(đã ký)
- Trang mạng của BTM;
- Lưu VT, XNK         (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
 PHÓ VỤ TRƯỞNG
PHAN VĂN CHINH

 

Phiếu đăng ký xét chọn“Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006”

Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp (bằng tiếng Việt): ____________________________________

- Tên doanh nghiệp (bằng tiếng Anh): ­ ____________________________________

- Tên giao dịch (tên viết tắt) của doanh nghiệp: _____________________________

- Địa chỉ: ___________________________________________________________

- Điện thoại: ____________________ (ghi rõ số điện thoại có người nói tiếng Anh)

- Fax: _____________________________________________________________

- E-mail: ___________________________________________________________

- Website: __________________________________________________________

- Giấy phép thành lập số: ________________________ cấp ngày: _____________

- Cơ quan cấp: _______________________________________________________

- Loại hình doanh nghiệp: Nhà nước: ________ Cổ phần: _________ FDI: _______

TNHH: _______________ Loại hình khác: ________________________________

- Ngành nghề kinh doanh: _____________________________________________

___________________________________________________________________

- Nhãn mác sản phẩm: ________________________________________________

- Tên Tổng giám đốc/ Giám đốc: ________________________________________

- Những mốc phát triển quan trọng của doanh nghiệp: _______________________

___________________________________________________________________

- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng doanh nghiệp đã đạt được (ISO, HACCP, GMS, TQM ...): ___________________________________________________________

- Những danh hiệu đã đạt được về thành tích xuất khẩu trong năm qua: __________

___________________________________________________________________

- Thị trường xuất khẩu chủ yếu: _________________________________________

- Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 3 năm liên tiếp:

Năm

Doanh thu (*)

Lợi nhuận (*)

Năm 2004

 

 

Năm 2005

 

 

6 tháng năm 2006 (**)

 

 

(*) Lấy theo báo cáo quyết toán hàng năm của doanh nghiệp

(**) Nếu 6 tháng đầu năm 2006 chưa có số liệu thì lấy số liệu ước tính của DN

- Tự đánh giá về tình hình tài chính: ổn định: ________________ Tốt: __________

I.                                 Thông tin chung về doanh nghiệp

STT

Mặt hàng

Thị trường

Kim ngạch năm 2005

Kim ngạch 08 tháng năm 2006

ước kim ngạch năm 2006

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

(*) kê khai theo thứ tự mặt hàng từ kim ngạch lớn đến kim ngạch nhỏ

II.                                Chất lượng thực hiện đơn hàng

- Hàng hóa: _________________________________________________________

- Chất lượng: ________________________________________________________

- Thời gian giao hàng: ________________________________________________

- Khiếu nại của khách hàng trong và ngoài nước: ___________________________

 

Hướng phát triển và mở rộng thị trường

- Phát triển mặt hàng xuất khẩu: _________________________________________

- Phát triển thị trường xuất khẩu: ________________________________________

- Kim ngạch dự kiến: ________________________ tăng: ________% __________

- Khó khăn/ thuận lợi: _________________________________________________

III.                              Kiến nghị của doanh nghiệp (nếu có)

     Xác nhận của Cơ quan xét chọn                                 Ngày ...  tháng ...   năm 2006

(Thủ trưởng Cơ quan ký tên đóng dấu)                             Người đứng đầu doanh nghiệp

                                                                                                     (ký tên đóng dấu)

Lưu ý: Phiếu đăng ký lập thành 2 bản chính. Cơ quan tổ chức xét chọn ký xác nhận và gửi về Bộ Thương mại 1 bản chính cùng với công văn giới thiệu. 1 bản lưu tại cơ quan xét chọn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5294/TM-XNK ngày 28/08/2006 của Bộ Thương mại về xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.328

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!