Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5285/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5285/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4945/HQHP-GSQL ngày 13/10/2011 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3, Điều 30 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì Công ty TNHH nữ trang D&Q nêu tại công văn số 4945/HQHP-GSQT dẫn trên được nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và mua trong nước thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu. Theo đó, trường hợp sản phẩm hoàn chỉnh "dây chuyền chưa có mặt dây" được coi là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đăng ký tờ khai theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

2. Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa thì việc xác định xuất xứ và cấp C/O thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam để được giải quyết thủ tục cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5285/TCHQ-GSQL ngày 25/10/2011 về nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.723

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!