Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5256/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5256/TCHQ-GSQL
V/v xử lý các lô hàng đã làm thủ tục đưa ra khỏi kho ngoại quan, nhưng chưa thực xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1509/HQQN-GSQL ngày 21/9/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề nghị xử lý đối với các lô hàng đã làm thủ tục đưa ra khỏi kho ngoại quan, nhưng chưa thực xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 27/7/2011, sau khi báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3573/TCHQ-GSQL hướng dẫn xử lý các lô hàng đã đưa ra khỏi kho ngoại quan, chờ xuất khẩu. Việc hướng dẫn như trên nhằm đảm bảo quản lý hải quan chặt chẽ, đúng quy định đối với các lô hàng gửi kho ngoại, ngăn chặn tình trạng lợi dụng hàng hóa gửi kho ngoại quan đã đưa ra cửa khẩu để chờ xuất khẩu nhưng không xuất, có khả năng thẩm lậu vào nội địa.

Việc đề xuất tiếp tục giải quyết thủ tục xuất khẩu đến hết ngày 31/10/2011 đối với các lô hàng còn trong thời hạn hợp đồng, đã đưa ra khỏi kho ngoại quan và hiện còn lưu giữ tại cửa khẩu xuất (khu chuyển tải Vạn Gia) là không có cơ sở giải quyết và không phù hợp với chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 4419/TCHQ-GSQL ngày 12/9/2011 và công văn số 3573/TCHQ-GSQL ngày 27/7/2011 của Tổng cục hải quan. Không tiếp tục giải quyết thủ tục xuất khẩu đối với các lô hàng còn trong thời hạn hợp đồng, đã đưa ra khỏi kho ngoại quan và hiện còn lưu giữ tại cửa khẩu xuất. Đề nghị chủ hàng hóa vận chuyển các lô hàng này trở lại kho ngoại quan đã gửi trước đó theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 3573/TCHQ-GSQL nêu trên.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ đối với các lô hàng đưa ra khỏi kho ngoại quan được vận chuyển đến và lưu giữ tại cửa khẩu để chờ xuất khẩu đảm bảo hàng hóa được xuất hết, không thẩm lậu vào trong nước.

Tổng cục hải quan trả lời để Cục Hải quan Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5256/TCHQ-GSQL ngày 24/10/2011 xử lý lô hàng đã làm thủ tục đưa ra khỏi kho ngoại quan, nhưng chưa thực xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.398

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!