Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5236/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định mà trong nước chưa sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5236/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5236/TCHQ-KTTT
V/v:  Thuế đối với máy móc thiết bị NK tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

Báo Đầu tư
(175 Nguyễn Thái Học, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển hồ sơ số 601/PC-TCT ngày 17/10/2006 của Tổng cục thuế kèm theo công văn số 1060/CV-BĐT ngày 10/10/2006 của Báo Đầu tư về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định mà trong nước chưa sản xuất được; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Mục I Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: Công ty Vận tải Thủy bộ hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường bộ, nhập khẩu 02 rơmoóc sàn thấp để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, phục vụ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

2. Theo quy định tại Điểm 4 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, thì: thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp Công ty Vận tải Thủy bộ nhập khẩu 02 rơmoóc là thiết bị tạo tài sản cố định của công ty, thuộc loại trong nước chưa sản xuất được (không nằm trong Danh Mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Báo Đầu tư xem xét trả lời doanh nghiệp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5236/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định mà trong nước chưa sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255