Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 521/TTg-QHQT về ký Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan với Belarus do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 521/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 07/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 521/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan với Belarus

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công an, Công Thương, Tư pháp;
- Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 30/TTr-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2008) về việc ký Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan với Belarus, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Belarus về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan" kèm theo công văn nói trên của Bộ Tài chính.

2. Ủy quyền một đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định hợp tác nói trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Belarus nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Belarus từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 4 năm 2008.

3. Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền ký kết và thông báo ngày có hiệu lực của Hiệp định cho phía Belarus.

4. Giao Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hải quan giữa hai nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, KTTH, Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 521/TTg-QHQT về ký Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan với Belarus do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33