Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 521/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe máy

Số hiệu: 521/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 23/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 521/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe máy

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Qua kiểm tra dữ liệu giá trên hệ thống GTT22, Tổng cục Hải quan thấy mặt hàng xe hai bánh gắn máy: Honda SDH 125-22A, Honda @Stream 125T-2 xuất xứ Trung Quốc; Honda SH 150i xuất xứ Italia nhập khẩu qua Chi cục Hải quan Cảng Phú Mỹ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trị giá khai báo và trị giá tính thuế thấp so với trị giá mặt hàng tương tự, giống hệt tại dữ liệu hiện có trên hệ thống GTT22. Cụ thể:

- Lô hàng xe hai bánh gắn máy hiệu Honda SH 150i xuất xứ Italia nhập khẩu tại tờ khai Hải quan số 03/NKD ngày 04/01/2006 đã đánh dấu nghi ngờ và chấp nhận giá khai báo 2.310 USD/c.

- Lô hàng xe hai bánh gắn máy hiệu Honda SDH 125T-22A xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu tại tờ khai 35/NKD ngày 14/12/2006 đã đánh dấu nghi ngờ và chấp nhận trị giá khai báo 540 USD/c.

- Lô hàng xe hai bánh gắn máy hiệu Honda @Stream 125T-2 xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu tại tờ khai số 1/NKD ngày 03/01/2007 đã đánh dấu nghi ngờ và chấp nhận trị giá khai báo 585 USD/c.

- Lô hàng xe hai bánh gắn máy hiệu Honda @Stream 125T-2 xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu tại tờ khai số 31/NKD ngày 6/12/2006 đã chấp nhận trị giá khai báo 600 USD/c, không đánh dấu nghi ngờ.

Để việc xác định trị giá tính thuế thống nhất, phù hợp với các nguyên tắc quy định của Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

1. Thực hiện tham vấn, bác bỏ và xác định lại trị giá tính thuế các lô hàng trên theo đúng quy định hiện hành trên cơ sở các thông tin, dữ liệu giá đã có sẵn. Cụ thể :

Dữ liệu giá tính thuế mặt hàng xe Honda SH 150i, Honda SDH 125T-22A, Honda @Stream 125T-2 tại công văn 3801/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2006, công văn số 7157/TCHQ-KTTT ngày 14/12/2006, công văn số 7382/TCHQ/KTTT ngày 22/12/2006,… dữ liệu trên hệ thống GTT 22).

2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đầy đủ, đúng thời gian việc tham vấn, xác định trị giá tính thuế và cập nhật, truyền nhận dữ liệu theo đúng quy định. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay công tác giá tính thuế; không để tình trạng chấp nhận giá khai báo, xác định trị giá thấp như nêu trên.

3. Báo cáo cụ thể việc thực hiện các nội dung nêu trên về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/01/2007.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 521/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.386
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22