Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5209/TCHQ-TXNK năm 2018 về cảnh báo việc gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón NPK do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5209/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5209/TCHQ-TXNK
V/v cảnh báo việc gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón NPK

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Quản lý rủi ro;
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Cục Thuế Xuất nhập khẩu.

Ngày 02/03/2018, Bộ Công thương có Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm phân bón nhập khẩu. Theo đó, tại mục 2, Thông báo kèm theo Quyết định trên thì:

Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ chính thức là phân bón vô cơ phức hợp hoặc hỗn hợp thuộc các mã HS như sau: 3105.10.20, 3105.10.90, 3105.20.00, 3105.30.00, 3105.40.00, 3105.51.00, 3105.59.00, 3105.90.00.

Lưu ý: các sản phẩm phân bón có một trong các thành phần có hàm lượng như sau sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ chính thức: Ni-tơ (N)<7%, Lân (P2O5)<30% và Ka-li (K2O)>3%.

Thời gian qua, Tng cục Hải quan nhận được phản ánh về việc một số doanh nghiệp gian lận trong việc khai báo hàng hóa để lẩn tránh thuế tự vệ đối với mặt hàng phân bón nhập khu. Để ngăn ngừa việc doanh nghiệp li dụng chính sách để lẩn tránh thuế tự vệ, Tổng cục Hải quan giao các đơn vị thực hiện như sau:

1. Cục Quản lý rủi ro:

Cục Quản lý rủi ro áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra hồ sơ (luồng vàng) đối với các mặt hàng được khai báo thuộc một trong các mã số quy định tại Quyết định số 686/QĐ-BTC trong đó ghi rõ chỉ dẫn rủi ro nếu không khai báo thuế tự vệ thì chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.

2. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Trên cơ sở đánh giá rủi ro, tiến hành kiểm tra hồ sơ khai báo theo đúng các tiêu chí tại Quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02/03/2018 của Bộ Công thương.

Trường hợp các mặt hàng nhập khẩu có mã số khai báo thuộc một trong các mã số được nêu tại Quyết định 686/QĐ-BCT , nhập khẩu từ các quốc gia không thuộc danh sách các quốc gia được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ, nhưng khai báo thuộc diện được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp thuế tự vệ theo Lưu ý tại Mục 2, Thông báo kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BCT: “các sản phẩm phân bón có một trong các thành phần có hàm lượng như sau sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ chính thức: Ni-tơ (N)<7%, Lân (P2O5)<30% và Ka-li (K2O)>3%” thì tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa, lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại hoặc thực hiện kiểm tra sau thông quan.

- Báo cáo tình hình xử lý đối với tờ khai nhập khẩu mặt hàng phân bón tngày 07/03/2018 (ngày Quyết định 686/QĐ-BCT có hiệu lực) đến nay theo mẫu tại phụ lục đính kèm, gửi Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 30/9/2018.

5. Cục Kiểm định Hải quan:

Tiếp nhận mẫu hàng hóa yêu cầu phân tích để ban hành Thông báo kết quả phân tích gửi đơn vị yêu cầu phân tích, trong đó kết luận rõ thành phần, hàm lượng Ni-tơ (N), Lân (P2O5) và Ka-li (K2O) để làm cơ sở áp dụng thuế nhập khẩu và thuế tự vệ (nếu có).

6. Cục Thuế xuất nhập khẩu:

Là đơn vị đầu mối tổng hợp thông tin, vướng mắc và đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục KTSTQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH/TP...

-------

 

 

BÁO CÁO MẶT HÀNG PHÂN BÓN NPK

(Ban hành kèm theo CV số ……/HQ…… ngày …/…/2018 của Cục Hải quan tỉnh, thành phố)

STT

Số Tờ khai

Ngày đăng kí

Tên hàng khai báo

Mã HS khai báo

Xuất xứ

Thuế suất NK (%)

Thuế tự v

Chỉ đạo của cơ quan hải quan (nơi doanh nghiệp mở tờ khai)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

Người lập biểu

…, ngày …… tháng …… năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5209/TCHQ-TXNK năm 2018 về cảnh báo việc gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón NPK do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149