Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 520/TCHQ-TXNK về thuế xuất khẩu gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 520/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 29/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 520/TCHQ-TXNK
V/v thuế xuất khẩu gỗ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Duy Tuấn
(32 Vũ Bảo, TP. Quy Nhơn, Bình Định)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14/CV-DT ngày 11/1/2011 của Công ty TNHH Duy Tuấn về việc chính sách thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề vướng mắc của Công ty TNHH Duy Tuấn, ngày 21/1/2011 Bộ Tài chính đã hướng dẫn tại điểm b khoản 3 công văn số 1079/BTC-CST hướng dẫn về thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Duy Tuấn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3) ;

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 520/TCHQ-TXNK về thuế xuất khẩu gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198