Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5199/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5199/TCHQ-KTTT
V/v: thuế nhập khẩu đường kính 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2006 

Kính gửi: Tổng công ty thương mại Hà Nội
(38-40 Lê Thái Tổ - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1346/TCT-TTNK ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Tổng công ty thương mại Hà Nội về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đường kính trắng nhập khẩu từ Saudi Arabia. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ Tài chính thì:

- Mặt hàng đường trắng có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là: 40%, (mã số: 1701991100)

2. Để được áp dụng mức thuế ưu đãi trên, hàng hóa nhập khẩu phải có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Tuy nhiên căn cứ công văn số 2246/BTM-PC ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì Saudi Arabia không nằm trong danh sách này, do đó không được áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất thông thường (bằng 150% của mức thuế nhập khẩu ưu đãi).

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty thương mại Hà Nội được biết./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5199/TCHQ-KTTT ngày 31/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đường kính trắng nhập khẩu từ Saudi Arabia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.624

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!