Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5196/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5196/TCHQ-KTTT
V/v: thuế nhập khẩu xe
ôtô vận tải và xe ôtô chở khách

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An I
(Cụm công nghiệp Tân Hồng, Hoài Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh)
Cục hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19/CV-CT ngày 29/9/2006 của Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An I về việc thuế nhập khẩu xe ôtô vận chuyển đưa đón công nhân; Sau khi xem xét lại công văn số 1853/HQHN-NV ngày 14/9/2006 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội và kiến nghị của Công ty tại công văn số 19/CV-CT nêu trên; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại Điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lục I hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, bao gồm: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy được miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại Điểm 3, Điều 27, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, thì: "Đối với các dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế suất, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện cho mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại".

Trường hợp của Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An I, trình bày tại công văn số 19/CV-CT nêu trên, Công ty được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1105/QĐ-CT ngày 02/10/2003 và được Điều chỉnh tại công văn số 488/UBND-KTTH ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh (Điều chỉnh sau ngày 01/1/2006) cho Công ty Quảng An I nhập khẩu 03 xe ôtô chở khách 29 chỗ ngồi dùng để đưa đón công nhân, thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ.

Yêu cầu, Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ vào quy định nêu trên, bộ hồ sơ gốc và thực hiện hàng hóa nhập khẩu để xem xét xử lý thuế nhập khẩu theo đúng quy định. Yêu cầu, Công ty phải cam kết sử dụng 03 xe ôtô 29 chỗ ngồi đúng Mục đích được miễn thuế, nếu sử dụng không đúng Mục đích sẽ bị truy thu thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An I được biết, thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5196/TCHQ-KTTT ngày 31/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu xe ôtô vận chuyển đưa đón công nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.284

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!