Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5196/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 31/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5196/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn vướng mắc thủ tục TNTX, chuyển khẩu hàng thực phẩm đông lạnh.

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3398/HQHP-PNV ngày 08/07/2009 và công văn số 3756/HQHP-PNV ngày 28/07/2009 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện đúng nội dung hướng dẫn tại công văn số 4129/TCHQ-GSQL ngày 13/7/2009 của Tổng cục Hải quan về quản lý hoạt động kinh doanh TNTX, chuyển khẩu hàng thực phẩm đông lạnh.

2. Trường hợp tại thời Điểm làm thủ tục tạm nhập, doanh nghiệp đồng thời mở tờ khai tái xuất hết lượng hàng đã tạm nhập, nhưng trong quá trình xuất tại cửa khẩu xuất vì lý do khách quan nên có những lô hàng không thể xuất hoặc chỉ xuất được một phần; đến nay những tờ khai tái xuất nêu trên đã hết hiệu lực (quá 15 ngày); để xử lý vấn đề này, Tổng cục Hải quan đồng ý nội dung đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 3756/HQHP-PNV ngày 28/07/2009 dẫn trên, cụ thể như sau:

2.1. Trường hợp tái xuất ngay:

a. Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất xác nhận thực xuất lên tờ khai xuất khẩu (trường hợp đã tái xuất một phần) hoặc có văn bản xác nhận hàng chưa thực xuất còn lưu giữ tại cửa khẩu xuất, niêm phong hồ sơ hải quan giao doanh nghiệp chuyển đến Hải quan nơi đăng ký tờ khai tái xuất:

b. Doanh nghiệp có văn bản đề nghị Hải quan nơi đăng ký tờ khai tái xuất (gửi kèm hồ sơ đã niêm phong do Hải quan cửa khẩu xuất gửi Hải quan nơi đăng ký tờ khai tái xuất); Căn cứ tờ khai có xác nhận thực xuất hoặc văn bản xác nhận hàng chưa thực xuất, số còn lưu giữ tại cửa khẩu xuất của Hải quan cửa khẩu xuất và văn bản trình bày của doanh nghiệp đối chiếu với bộ hồ sơ xuất khẩu, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tái xuất thực hiện:

- Hủy tờ khai tái xuất hết hiệu lực (đối với lô hàng còn nguyên chưa tái xuất); đăng ký tờ khai mới đối với lô hàng còn nguyên chưa tái xuất;

- Lưu tờ khai tái xuất hết hiệu lực vào hồ sơ tờ khai tạm nhập để thực hiện thanh Khoản đối với tờ khai tạm nhập sau này (đối với lô hàng đã tái xuất một phần); đăng ký tờ khai mới đối với lượng hàng chưa tái xuất hết.

- Trường hợp khi đăng ký tờ khai mới, hệ thống phân vào luồng phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì chuyển hồ sơ cho Hải quan cửa khẩu xuất kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện như hàng nhờ kiểm hóa hộ (áp dụng đối với hàng hóa đang lưu tại cửa khẩu xuất).

2.2. Trường hợp chưa thể tái xuất:

Thống nhất áp dụng theo hướng dẫn tại công văn số 3174/TCHQ-GSQL ngày 2/6/2009 của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Tổng cục lưu ý về giá trị làm thủ tục hải quan của tờ khai tái xuất cũ trong quá trình thực hiện thủ tục tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh khi doanh nghiệp có yêu cầu.

2.3. Trường hợp hàng thực phẩm đông lạnh chuyển cửa khẩu xuất khác để xuất hàng thì việc chuyển cửa khẩu xuất phải đảm bảo đúng nguyên tắc tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

3. Về thủ tục chuyển khẩu hàng thực phẩm đông lạnh:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Điều 38 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5196/TCHQ-GSQL ngày 31/08/2009 về việc hướng dẫn vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng thực phẩm đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.474

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!