Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 518/TCHQ-KTTT đăng ký danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 518/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 27/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 518/TCHQ-KTTT
V/v đăng ký danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty dịch vụ cơ khí Hàng Hải

Trả lời công văn số 7240/CKHH-TM ngày 09/12/2009 của Công ty dịch vụ cơ khí hàng hải về việc sử dụng danh mục miễn thuế các dự án đầu tư dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau.

1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, thì: để được miễn thuế hàng hoá nhập khẩu của dự án khuyến khích đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký đanh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế lần đầu cho cả dự án, từng giai đoạn thực hiện của dự án hoặc từng hạng mục công trình của dự án với Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư.

Thủ tục, hồ sơ hải quan, thủ tục hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế, thủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 101, Điều 102 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

2. Theo trình bày của Công ty dịch vụ cơ khí hàng hải, thì Công ty đang triển khai thực hiện dự án giai đoạn EPCI cung cấp vật tư, thiết bị cho thi công công trình. Trong trường hợp Công ty ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ trong và ngoài nước để nhập khẩu thì khi các Nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hoá cung cấp cho Nhà thầu chính không phải nộp Danh mục hàng hoá miễn thuế mà sử dụng Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế của Nhà thầu chính để nhập khẩu và trừ lùi vào danh mục này. Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá nhập khẩu căn cứ vào hồ sơ doanh nghiệp nộp, hợp đồng cung cấp hàng hoá, đối chiếu với các qui định hiện hành để thực hiện việc miễn thuế cụ thể cho từng lô hàng.

Hết thời hạn thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá, Nhà thầu phụ có trách nhiệm quyết toán với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu và thông báo cho Nhà thầu chính về số lượng, trị giá hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu. Số hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu nhưng không dùng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí phải truy thu thuế nhập khẩu theo qui định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty dịch vụ cơ khí hàng hải được biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 518/TCHQ-KTTT đăng ký danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.136
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56