Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5171/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5171/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe máy NK  

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3480/HQTP-TGTT ngày 18/10/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe máy hiệu Vento Rebelliando Công ty TNHH TM-DV Hoàng Minh Thông nhập khẩu tại tờ khai số 07/NKDG/KV4-1 ngày 06/4/2006.

Căn cứ Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính:

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp mức giá khai báo của doanh nghiệp thấp hơn mức giá tra cứu trên GTT22 và các thông tin dữ liệu có sẵn khác chỉ là một trong những cơ sở nghi ngờ ban đầu đối với trị giá khai báo. Để bác bỏ được trị giá khai báo, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phải tổ chức tham vấn và có kết luận cụ thể.

2. Về việc xác định lại giá tính thuế mặt hàng xe máy, Tổng cục đã có hướng dẫn cụ thể tại công văn số: 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006 theo đó đối với các trường hợp xác định lại giá tính thuế theo phương pháp 6 cần tổng hợp, phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để đưa ra mức giá phù hợp với hàng thực nhập.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn nêu trên, xem xét cụ thể hồ sơ khiếu nại của doanh nghiệp, các căn cứ, cơ sở bác bỏ và xác định lại giá tính thuế để xác định giá tính thuế lô hàng nhập khẩu tại tờ khai nêu trên phù hợp với hàng thực nhập, giải quyết khiếu nại của Công ty theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5171/TCHQ-KTTT ngày 30/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe máy hiệu Vento Rebelliando Công ty TNHH TM-DV Hoàng Minh Thông nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!